Συνέδρια με κρίση στην περίληψη

 • Stratigakos A., Krommydas K., Dikaiakos C., Papaioannou G., Karystianos M., Gonos I.F.: «Installation and real-time operation of smart power flow controller on the Greek Transmission System», 30η Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE “e-session 2020”, Virtual Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020, Ενότητα D: New Technologies and Aplications in Power Transmission, D4.
 • Papadopoulos T.A., Charalambous C.A., Dimitriou A., Gonos, I.F.: «Assessing the inductive electromagnetic interference caused on a railway system by a nearby HVDC underground cable link», 30η Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE “e-session 2020”, Virtual Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020, Ενότητα D: New Technologies and Aplications in Power Transmission, D3.
 • Kokalis C.-C.A., Kontargyri V.T., S, Gonos I.F., Papailiou K., Anagnostou A., Champakis M.: «Intensified quality assurance tests on medium voltage composite insulators», 30η Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE “e-session 2020”, Virtual Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020, Ενότητα C: Distribution Network, C4.
 • Melios C., Dimitriou A., Christofe A., Neocleous K., Polydorou T., Hadjimitsis D., Christoforou E., Kallis S., Nicolaou M., Loizou L., Kyriacou G., Papademetriou Y., Androvitsaneas V.P., Gonos I.F., Charalambous C.A.: «PVrosion: Accelerated Corrosion Blind Spots Inherent To Photovoltaic Systems’ Operation And Undetected DC Faults – Trojan Horse For Deteriorating The Integrity Of Critical Infrastructures And Buildings», Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2020), November 9-11, 2020, Virtual, Pafos, Cyprus, paper 37.
 • Ανδροβιτσανέας Β.Π., Δαμιανάκη Κ.Δ., Χριστοδούλου Χ.Α., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Επίδραση της μέτρησης της ειδικής αντίστασης εδάφους στον ασφαλή σχεδιασμό των συστημάτων γείωσης», 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 11-12 Μαΐου 2018, Εργασία με ID: 94, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1.
 • Κουτσιαρά Κ., Πέππας Γ.Δ., Πολυκράτη Α., Χαραλαμπάκος Β.Π., Πυργιώτη Ε.Χ., Κυρίτσης Α., Γκόνος Ι.Φ.: «Μετρήσεις Θερμικής Αγωγιμότητας και Διηλεκτρικής Συμπεριφοράς Νανοελαίων», 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 11-12 Μαΐου 2018, Εργασία με ID: 93, Ενότητα: Φυσικές Μετρήσεις 1.
 • Παπασταμάτης Π.Κ., Νικολοπούλου Ε.Π., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «EMC και εξοπλισμός πληροφορικής. Η μετάβαση από το ΕΝ 55022 στο ΕΝ 55032: αλλαγές για εργαστήρια μετρήσεων και σχεδιαστές», 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 11-12 Μαΐου 2018, Εργασία με ID: 91, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2.
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Ανδροβιτσανέας Β.Π., Γκόνος Ι.Φ.: «Εναλλακτικές μέθοδοι μέτρησης αντίστασης γείωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 11-12 Μαΐου 2018, Εργασία με ID: 85, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3.
 • Καλογριανίτης Ε., Γκόνος Ι.Φ.: «Πρόσφατες εμπειρίες με υπόγεια καλώδια μέσης τάσης σε αιολικά πάρκα: Μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής του Cross-bonding», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου 2017, Ενότητα Δ: Υλικά και συντήρηση ΣΗΕ, Δ3.
 • Ανδροβιτσανέας Β.Π., Καραμπότσης Ε., Γκόνος Ι.Φ., Δούνιας Γ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Εκτίμηση της κρίσιμης τάσης υπερπήδησης ρυπασμένων μονωτήρων με χρήση συμβατικών και ευφυών τεχνικών», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου 2017, Ενότητα Δ: Υλικά και συντήρηση ΣΗΕ, Δ2.
 • Γκόνος Ι.Φ., Κλαδάς Α., Κουλουρίδης Σ., Κυριακού Γ., Λαμπρίδης Δ., Μικρόπουλος Π.N., Πυργιώτη Ε.Χ., Σαφιγιάννη Α.: «Ανάλυση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου γραμμών Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποστάσεις ασφαλείας ανθρώπινης δραστηριότητας», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου 2017, Ενότητα Β: Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Β3.
 • Boulas K., Androvitsaneas V., Gonos I.F., Dounias G., Stathopulos I.A.: «Ground resistance estimation using genetic programming», Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research, Athens, Greece, June 9–11, 2016, pp. 66–71.
 • Νικολοπούλου Ε.Π., Καραμπέτσος Ε., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις χαμηλόσυχνων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων: ο τρίτος κύκλος του σχήματος», 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 13-14 Μαΐου 2016, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
 • Παπασταμάτης Π.Κ., Νικολοπούλου Ε.Π., Ηλία Ν.Χ., Κονταργύρη Β.Θ., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσίας σε ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα», 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 13-14 Μαΐου 2016, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
 • Ανδροβιτσανέας Β.Π., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α., Τσεκούρας Γ.Ι.: «Πρόβλεψη της τιμής αντίστασης γείωσης κατακόρυφων ηλεκτροδίων σε βελτιωτικά υλικά εδάφους», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2015, Ενότητα Ε: Υλικά και συντήρηση ΣΗΕ, Ε4.
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Δαμιανάκη Κ.Δ., Κονταργύρη Β.Θ., Κυρίτσης Α.Χ., Γκόνος Ι.Φ., Παπανικολάου Ν.Π.: «Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2015, Ενότητα Δ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δ5.
 • Κονταργύρη Β.Θ., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Συστήματα γείωσης ανεμογεννητριών», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2015, Ενότητα Δ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δ2.
 • Papanikolaou, N.P., Christodoulou C.A., Gonos I.F.: «Power quality analysis for 3-phase standalone photovoltaic installations: a case study» Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution (MEDPOWER ’14), Athens, Greece, November 2-5, 2014, Paper 161.
 • Androvitsaneas V.P., Tsekouras G.J., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Design of an Artificial Neural Network for Ground Resistance Forecasting» Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution (MEDPOWER ’14), Athens, Greece, November 2-5, 2014, Paper 150.
 • Κληρονόμου Μ., Πυλαρινός Δ., Σιδεράκης Κ., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α., Θαλασσινάκης Ε.: «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ρεύματος διαρροής μονωτήρων υψηλής τάσης στον υπαίθριο ερευνητικό σταθμό δοκιμών “ΤΑΛΩΣ”», 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 9-10 Μαΐου 2014, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
 • Νικολοπούλου Ε.Π., Ζτούπης Ι.Ν., Καραμπέτσος Ε., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διεργαστηριακών μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων», 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 9-10 Μαΐου 2014, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
 • Ζτούπης Ι.Ν., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Υπολογισμός αβεβαιότητας μέτρησης χαμηλόσυχνων πεδίων κάτω από γραμμές μεταφοράς», 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 9-10 Μαΐου 2014, Ενότητα: Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
 • Nicolopoulou E.P., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Tsekouras G.J., Pyrgioti E.C., Stathopulos I.A.: «Lightning strikes on ships: an initial application of the similarity theory through scaled experiments», 2nd MARINELIVE conference on “All Electric Ship”, Athens, Greece, February 12-13 2014.
 • Ζτούπης Ι.Ν., Νικολοπούλου Ε.Π., Καραμπέτσος Ε., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Διεργαστηριακές μετρήσεις σε χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου 2013, Ενότητα ΣΤ: Ανάλυση Μετρήσεων, ΣΤ4.
 • Ζτούπης Ι.Ν., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Μετρήσεις και υπολογισμοί ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου 2013, Ενότητα ΣΤ: Ανάλυση Μετρήσεων, ΣΤ1.
 • Παπανικολάου Ν.Π., Χριστοδούλου Χ.Α., Γκόνος Ι.Φ.: «Σχεδιασμός τριφασικού αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος υψηλής ποιότητα ισχύος», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου 2013, Ενότητα Δ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δ5.
 • Nicolopoulou E.P., Ztoupis I.N., Karabetsos E., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «An interlaboratory comparison programme on high frequency electromagnetic field measurements in a controllable environment performed in Greece», 16th International Congress of Metrology, Paris France, October 7-10 2013, (Session: Electricity, Article Number: 11010).
 • Ztoupis I.N., Nicolopoulou E.P., Karabetsos E., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Second Interlaboratory Comparison Programme on ELF EMF Measuruments Performed in Greece», Joint Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association (BioEM2013), Thessaloniki Greece, June 10-14 2013, PB-28.
 • Peppas G., Telonis A., Nicolopoulou E.P., Gonos I.F., Pyrgioti E.C., Stathopulos I.A.: «Simulation of lightning effects on metallic ships», 6th MARINELIVE workshop on “Ship Electric Grids”, Athens, Greece, June 3-5 2013.
 • Nicolopoulou E.P., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Tsekouras G.J., Pyrgioti E.C., Stathopulos I.A., Prousalidis J.M.: «Investigating the protection of ship electric grids against lightning strikes – The DEFKALION-THALIS project», 3rd – 4th MARINELIVE workshop on “All-Electric Ship”, Athens, Greece, November 21-23 2012.
 • Νικολοπούλου Ε.Π., Καραμπέτσος Ε., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διεργαστηριακών μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων», 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 3-4 Φεβρουαρίου 2012, Ενότητα Β: Φυσικές Μετρήσεις VIII.
 • Κατσιβέλης Π.Σ., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Αβεβαιότητα στη μέτρηση του ρεύματος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ανθρώπου», 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 3-4 Φεβρουαρίου 2012, Ενότητα Β: Φυσικές Μετρήσεις VII.
 • Aσημακοπούλου Φ.Η., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Αβεβαιότητα στον υπολογισμό της κρίσιμης έντασης ιονισμού του εδάφους», 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 3-4 Φεβρουαρίου 2012, Ενότητα Β: Φυσικές Μετρήσεις VI.
 • Ανδροβιτσανέας Β.Π., Ασημακοπούλου Φ.Η., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Χρήση Βελτιωτικών υλικών εδάφους σε συστήματα γείωσης», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2011, Ενότητα Ε: Εξοπλισμός ΣΗΕ: Ε6.
 • Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Ηλεκτρικές μετρήσεις και δοκιμές σε αιολικά πάρκα», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2011, Ενότητα Δ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δ2.
 • Asimakopoulou F.E., Tsekouras G.J., Gonos I.F., Moronis A.X., Stathopulos I.A.: «An Artificial Neural Network for Estimating the Ground Resistance», International Conference on Grounding and Earthing & 4th International Conference on Lightning Physics and Effects GROUND’2010 & 4th LPE, Salvador, Brazil, November 7-11, 2010, P143.
 • Asimakopoulou F.E., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Transient behavior of grounding systems embedded in different earth structures», 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution (MEDPOWER ’10), Agia Napa, Cyprus, November 7-10, 2010. (Session: Reliability, security assessment and risk analysis II, Med10/203).
 • Nikolopoulou E.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Karabetsos E.: «An Interlaboratory Comparison Programme on ELF Measuruments Performed in Greece», 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Bodrum Turkey, October 10-14 2010.
 • Κατσιβέλης Π.Σ., Χριστοδούλου Χ.Α., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α : «Υπολογισμός αβεβαιότητας στις διακριβώσεις γεννητριών ηλεκτροστατικής εκφόρτισης» 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Λάρνακα 5-6 Φεβρουαρίου 2010.
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Κατσιβέλης Π.Σ., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α : «Συγκριτικές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλών συχνοτήτων», 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Λάρνακα 5-6 Φεβρουαρίου 2010.
 • Γκόνος Ι.Φ., Κονταργύρη Β.Θ., Σταθόπουλος Ι.Α., Μάνος Γ.Α.: «Μεθοδολογία σχεδίασης, ανάλυσης και μέτρησης συστημάτων γείωσης υποσταθμών υψηλής τάσης», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 2009, Ενότητα Γ: Σχεδιασμός και Μετρήσεις ΣΗΕ: Γ1.
 • Asimakopoulou F.E., Gonos I.F., Tsekouras G.J., Stathopulos I.A.: «A Hybrid Non-Linear Regression Model for the Estimation of the Correlation between the Electrical parameters of Soil and the Soil Critical Field», International Conference on Grounding and Earthing & 3rd International Conference on Lightning Physics and Effects GROUND’2008 & 3rd LPE, Florianopolis, Brazil, Session 5 Response of Grounding Electrodes in Lightning Currents: Modeling and Measurements, November 16-20 2008, P31.
 • Asimakopoulou F.E., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Potential Distribution on the Surface of Multi-Layer Earth Structure», Proceedings of the 13th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC2008), Athens, Greece, May 11th-15th 2008, (paper PE2-16).
 • Asimakopoulou F.E., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Influence of the Earth Structure to the Potential Distribution around a Driven Rod», 6th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution (MEDPOWER ’08), Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008. (Session W8 Earthing, Med08/122).
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Φώτης Γ.Π., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.,: «Διαδικασία επαλήθευσης εξοπλισμού και υπολογισμού αβεβαιότητα για μετρήσεις υψηλών τάσεων», 2ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας, Θεσσαλονική 19-20 Οκτωβρίου 2007.
 • Φώτης Γ.Π., Ασημακοπούλου Φ.Η., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Ατρωσία Ηλεκτροτεχνικού Εξοπλισμού σε Ηλεκτροστατικές Εκφορτίσεις», Πυθαγόρας, Ημερίδα για την επιστημονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πλωμάρι Λέσβου, 5-8 Ιουλίου 2007.
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Δοκιμές VLF σε καλώδια μέσης τάσης», B’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 16-18 Μαΐου 2007, Παράλληλη Συνεδρία Γ.1: Καινοτομία – Διαγνωστικές Μέθοδοι, Άρθρο C
 • Fotis G.P., Assimakopoulou F., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Parameter evaluation of the equation of the electrostatic discharge current, using genetic algorithms as optimization tool», Proceedings of the 12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2006), Miami, USA, April 30th-May 3rd 2006 (paper PF5-6).
 • Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Michaelidis A.M.: «Simulation of the Electric Field on High Voltage Insulators Insulators», Proceedings of the 12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2006), Miami, USA, April 30th-May 3rd 2006 (Paper PE2-9).
 • Fotis G.P., Rapanakis A., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the magnetic field radiating by electrostatic discharge generators along various directions», Proceedings of the 12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2006), Miami, USA, April 30th-May 3rd 2006 (paper PE1-4).
 • Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Michaelidis A.M.: «Measurement and Verification of the Voltage Distribution on High Voltage Insulators», Proceedings of the 12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2006), Miami, USA, April 30th – May 3rd 2006 (paper PD6-2).
 • Γκόνος Ι.Φ., Κονταργύρη Β.Θ., Σταθόπουλος Ι.Α., Κονταξής Π.Α., Μορώνης Α.Ξ.: «Μεταβολή της πολυστρωματικής δομής του εδάφους κατά τη διάρκεια του έτους», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2005, Ενότητα Δ: Ηλεκτρικές Μονώσεις και Γειώσεις: Δ6, σελ. 209-216.
 • Γκόνος Ι.Φ., Κονταργύρη Β.Θ., Φώτης Γ.Π., Σταθόπουλος Ι.Α., Μάνος Γ.Α.: «Σχεδίαση, ανάλυση και μέτρηση συστημάτων γείωσης σε αιολικά πάρκα», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2005, Ενότητα Δ: Ηλεκτρικές Μονώσεις και Γειώσεις: Δ5, σελ. 201-208.
 • Φώτης Γ.Π., Γκόνος Ι.Φ., Ηλία Ν.Χ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Μέτρηση ρεύματος και ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κατά την επαλήθευση γεννητριών ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων», 1ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα 11-12 Νοεμβρίου 2005.
 • Fotis G.P., Ilia N.C., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the Magnetic Field Radiating by Electrostatic Discharges using the Standard ESD Generators», Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2004), November 14-17, 2004, Lemesos, Cyprus, paper MED04/CH3.
 • Kontargyri V.T., Ilia N.C., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Electric Field and Voltage Distribution along Insulators under Pollution Conditions», Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2004), November 14-17, 2004, Lemesos, Cyprus, paper MED04/CH2.
 • Οικονόμου Λ., Ηρακλέους Δ.Π., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού κεραυνικής συμπεριφοράς γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2003, Ενότητα: Γραμμές-Καλώδια-Μετατροπείς: Ε4, σελ. 239-246.
 • Γκόνος Ι.Φ., Κονταργύρη Β.Θ., Σταθόπουλος Ι.Α., Michaelides A.M., Riley C.P.: «Πεδιακή επίλυση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2003, Ενότητα: Μονώσεις και Μετρήσεις: Β4, σελ. 87-94.
 • Orfanos C.N., Gonos I.F., Topalis F.V.: «Harmonic power measurements on discharge lamps», Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2002), Session M8: Power Quality analysis and measurements, November 4-6, 2002, Athens.
 • Korovesis F., Vokas G.A., Gonos I.F., Topalis F.V.: «Distortion of line voltage in weak low-voltage networks due to large scale installation of energy saving lamps», Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2002), Session T12: Transmission cables and illumination technologies, November 4-6, 2002, Athens.
 • Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Topalis F.V.: «Transient behaviour of a horizontal grounding grid under impulse current», Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2002), Session T9: Grounding analysis and measurements, November 4-6, 2002, Athens.
 • Γκόνος Ι.Φ., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Πειραματική μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς συστημάτων γείωσης», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2002, Ενότητα: Υποσταθμοί, Εργασία: Β2, σελ. 67-74.
 • Σουφλής Σ.Α., Γκόνος Ι.Φ., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Απλοποιημένο μοντέλο υπερπήδησης ρυπασμένων μονωτήρων υπό εναλλασσόμενη τάση», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου 1999 και Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Βόλος, 18-19 Μαϊου 2000 (επανάληψη της προηγούμενης), Ενότητα: Συντήρηση-Μονώσεις-Μετασχηματιστές, Εργασία: ΣΤ1, σελ. 411-422.
 • Gonos I.F., Suflis S.A., Topalis F.V., Stathopulos I.A.: «Computer Methods for the Determination of the Critical Parameters of Polluted Insulators», Proceedings of the 1st Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution (MEDPOWER ’98), Session 7, Insulation Co-ordination and Optimisation, Lefkosia, (Nicosia), Cyprus, November 16-18, 1998.
 • Topalis F.V., Triantafillopoulou E.K., Kanellias A.A., Gonos I.F., Petrova V.D., Kambezidis H.D.: «Spectral analysis of solar radiation for the determination of the air constituents and pollutants», Collection of Papers of the 1st Balkan Conference on Lighting. Energy efficient, ecologically beneficial and ergonomical lightning, Varna, Bulgaria, October 6-8, 1999, pp. 51-56.
 • Gonos I.F., Suflis S.A., Stathopulos I.A.: «An Overview of the Technical Education in Greece», Proceedings of the 1st Balkan Region Conference on Engineering Education, Sofia, Bulgaria, September 20-23, 1998, pp. 210-226.
 • Gonos I.F.: «Pedagogic Studies for Engineers in Greece», Proceedings of the 1st Balkan Region Conference on Engineering Education, Sofia, Bulgaria, September 20-23, 1998, pp. 194-209.
 • Suflis S.A., Gonos I.F., Topalis F.V.: «Computation Methods in Simulation of the Dielectric Behaviour of Non-Uniformly Polluted Insulators», Proceedings of the Third European Robotics, Intelligent Systems & Control Conference 1998, (EURISCON ’98), Trends in System Analysis and Control, Methods and Applications, Athens, Greece, June 22-25, 1998, pp. 271-282.
 • Σουφλής Σ.Α., Σταθόπουλος Ι.Α., Τοπαλής Φ.Β.: «Διηλεκτρική Συμπεριφορά Ανομοιόμορφα Ρυπασμένων Μονωτήρων», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1996, εργασία Ε.3, σελ. 1-11, Πάτρα, 1996 (πρβλ. Σύνοδο Αθ ήνας 1995).
 • Σουφλής Σ.Α., Σταθόπουλος Ι.Α., Τοπαλής Φ.Β.: «Διηλεκτρική Συμπεριφορά Ανομοιόμορφα Ρυπασμένων Μονωτήρων», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1995, εργασία Ε.3, σελ. 1-11, Αθήνα, 1995.
 • Τσιτσιάς Σ.Α., Μπούρκας Π.Δ., Σταθόπουλος Ι.Α., Καραγιαννόπουλος Κ.Γ., Φιλιππάκου Μ.Π.: «Μία προσέγγιση του μηχανισμού διασπάσεως του SF6 κατά την εφαρμογή κρουστικών τάσεων της μορφής 1,2/50 μs», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1994, Εργασία Ε.5, σελ. 1-10, Θεσσαλονίκη, 1994 (πρβλ. Σύνοδο Αθήνας 1994).
 • Τσιτσιάς Σ.Α., Μπούρκας Π.Δ., Σταθόπουλος Ι.Α., Καραγιαννόπουλος Κ.Γ., Φιλιππάκου Μ.Π.: «Μία προσέγγιση του μηχανισμού διασπάσεως του SF6 κατά την εφαρμογή κρουστικών τάσεων της μορφής 1,2/50 μs», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1994, Εργασία Ε.5, σελ. 1-10, Αθήνα, 1994.
 • Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Προεκκενώσεις και Διάσπαση σε Διάκενα αέρα υπό Κρουστικές Τάσεις», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1992, εργασία Γ.4, σελ. 1-13, Ηράκλειο, 1992 (πρβλ. Σύνοδο Αθήνας 1991).
 • Σταθόπουλος Ι.Α., Τοπαλής Φ.Β.: «Διαδικασία Επεκτάσεως των Ξηρών Ζωνών σε Ρυπασμένους Μονωτήρες», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1992, εργασία Γ.1, σελ. 1-12, Ηράκλειο, 1992 (πρβλ. Σύνοδο Αθήνας 1991).
 • Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Προεκκενώσεις και Διάσπαση σε Διάκενα αέρα υπό Κρουστικές Τάσεις», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1991, εργασία Γ.4, σελ. 1-13, Αθήνα, 1991.
 • Σταθόπουλος Ι.Α., Τοπαλής Φ.Β.: «Διαδικασία Επεκτάσεως των Ξηρών Ζωνών σε Ρυπασμένους Μονωτήρες», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1991, εργασία Γ.1, σελ. 1-12, Αθήνα, 1991.
 • Θεοδωράκης Γ.Ι., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Γενικευμένο Μοντέλο Διηλεκτρικής Συμπεριφοράς Ρυπασμένων Μονωτήρων», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1990, σελ. 1-13, Κοζάνη, 1990 (πρβλ. Σύνοδο Αθήνας 1989).
 • Θεοδωράκης Γ.Ι., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Γενικευμένο Μοντέλο Διηλεκτρικής Συμπεριφοράς Ρυπασμένων Μονωτήρων», Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 1989, σελ. 1-13, Αθήνα, 1989.
 • Stathopulos I.A., Bourkas P.D., Katsambekis Th.: «Man in a 50 Hz Electric Field», Proc. of IEEE 9th Annual Conf. of the Engineering in Medicine and Biology Society, CH2513-0/87/0000-1320, pp. 1-2, Boston, 1987.
 • Stathopulos I.A.: «Corona Inception Conditions on the Configuration ‘Sphere in a Uniform Electric Field’», Proc. of Conf. Energy and Environmental Systems, pp. 207-210, Athens, 1983.
 • Stathopulos I.A.: «Physiological Effects of the 50 Hz Electric Field and Current to Human Beings», Proc. of Conf. ΙΕEE MELECON ’83, vol. ΙΙ, Νο. D2.11, Athens, 1983.
 • Σταθόπουλος I.A.: «H συμπεριφορά αεροσκάφους μέσα σε πεδίο καταιγίδας», Πρακτικά του Α’ Εθνικού Αεροπορικού Συνεδρίου, τόμος ΙΙ, σσ. 1341-1368, Αθήνα, 1982.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.