Ελληνικός τεχνικός τύπος

 • Γκόνος Ι.Φ.: «Δοκιμές και μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας», Ηλεκτρολόγος, Τεύχος 327, σελ. 36-38, Ιούνιος 2020.
 • Παπασταμάτης Π.Κ.: «Ανελκυστήρες και Πιστοποίηση – Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας», Ηλεκτρολόγος, Τεύχος 331, σελ. 38-36, Νοέμβριος 2020.
 • Γκόνος Ι.Φ.: «Πρότυπα και πιστοποίηση σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμός», Ηλεκτρολόγος, Τεύχος 316, σελ. 34-36, Ιούνιος 2019.
 • Γκόνος Ι.Φ., Κονταργύρη Β.Θ., Σταθόπουλος Ι.Α., Μάνος Γ.Α.: «Συστήματα γείωσης υποσταθμών υψηλής τάσης», Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 216, σελ. 38-44, Μάιος 2010.
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Ηλεκτρικές δοκιμές μετά την εγκατάσταση σε καλώδια μέσης τάσης», Συγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 184, σελ. 24-27, Σεπτέμβριος 2007.
 • Αυγερινός Ε.Β., Χριστοδούλου Χ.Α., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Διαγνωστικές δοκιμές σε καθοδικά αλεξικέραυανα», Τεχνικά Χρονικά, Ιούλιος – Αύγουστος 2008
 • Χριστοδούλου Χ.Α., Γκόνος Ι.Φ., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Δοκιμές VLF σε καλώδια μέσης τάσης», Δελτίο Πανελλήνιου Συλλογου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 398, σελ. 22-28, Μάιος 2007.
 • Γκόνος Ι.Φ., Κονταργύρη Β.Θ., Σταθόπουλος Ι.Α., Μάνος Γ.Α.: «Σχεδίαση συστημάτων γείωσης σε αιολικά πάρκα», Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 172, σελ. 24-29, Σεπτέμβριος 2006.
 • Γκόνος Ι.Φ.: «Μεταβατική συμπεριφορά συστημάτων γείωσης», Τεχνικά Χρονικά, Ηλεκτρονική διμηνιαία έκδοση, Τεύχος 1, σελ. 87-116, Ιούλιος-Αύγουστος 2003.
 • Τοπαλής Φ.Β., Γκόνος Ι.Φ.: «Λαμπτήρες πυρακτώσεως ή ηλεκτρονικοί;», Ηλεκτρολόγος, Τεύχος 137, σελ. 52-56, Απρίλιος 2003.
 • Γκόνος Ι.Φ., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Μοντελοποίηση συστημάτων γείωσης – πειράματα υπό κλίμακα», Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 131, σελ. 32-37, Μάρτιος 2003.
 • Σταθόπουλος Ι.Α.: «Τα Εργαστήρια του Ε.Μ.Π.: Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων», Δελτίο Π.Σ.Δ.Μ.Η., Τεύχος 290, σελ. 42-46, 1996.
 • Σταθόπουλος Ι.Α.: «Ε.Μ.Π. – Οι Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων», Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 44, σελ. 40-43, 1995.
 • Θεοδωράκης Γ.Ι., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α.: «Γενικευμένο Μοντέλο Διηλεκτρικής Συμπεριφοράς Ρυπασμένων Μονωτήρων», Tεχνικά Χρονικά, Επιστ. Περιοχή Β, Τόμος 10, Τεύχος 3, σελ. 61-79, 1990.
 • Σταθόπουλος I.A.: «Αρχές Αντικεραυνικής Προστασίας», Τεχνικά Χρονικά, έτος 58ο, Τεύχος 3-4, σελ. 51-57 και 96-98, 1989.
 • Σταθόπουλος I.A.: «Συμμετρικά εκ Περιστροφής Ηλεκτρόδια εντός Πεδίου Συνεχούς Τάσεως”, Tεχνικά Χρονικά, έτος 47ο, Τεύχος 3, σσ. 39-44, 1978.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.