ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (7ο εξάμηνο, Μάθημα κορμού)

 • Παραγωγή Υψηλών Τάσεων (7ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ζ)
 • Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων (8ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ζ)

 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις (9ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ζ)

 • Εγκατάσταση, Διαχείριση & Ποιοτικός Έλεγχος Ιατρικών & Νοσοκομειακών Συστημάτων (9ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ι)
 • Πρακτική Άσκηση (8ο εξάμηνο)

Διπλωματικές εργασίες

Ολοκληρωμένες διπλωματικές του εργαστηρίου (είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο επιλέγοντας το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου)

Προτεινόμενα νέα θέματα διπλωματικών εργασιών

 • Πειραματική συμβολή στη μελέτη συστημάτων γείωσης
 • Μελέτη συμπεριφοράς συστημάτων γείωσης με χρήση νευρωνικών δικτύων
 • Συμβολή στην αντικεραυνική προστασία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Πειραματική μελέτη συνθετικών μονωτήρων
 • Πειραματική μελέτη σε νανοέλαια
 • Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Μέτρηση και υπολογισμός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Συστήματα ποιότητας – Πιστοποίηση – Διαπίστευση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής ΗΜΜΥ (διδακτορική εκπαίδευση)
 • Εγκαταστάσεις και Δίκτυα, στο ΔΜΠΣ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”

Πεδία Έρευνας

 • Συστήματα γείωσης
 • Αντικεραυνική προστασία: Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Πλοίων
 • Μονωτήρες

 • Νανοέλαια

 • Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 • Ηλεκτροστατική εκφόρτιση

 • Μετρολογία Υψηλών Τάσεων

Δημοσιεύσεις

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.