ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FLEXITRANSTORE, συμβάλλοντας στην εξέλιξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς ενέργειας χρησιμοποιώντας έξυπνα δίκτυα, συνδυάζοντας μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης, με μεγάλη ευελιξία και υψηλά επίπεδα διασύνδεσης.
flexitranstone
  • Το Εργαστήριο συμμετέχει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη ΔΕΣΦΑ και άλλους φορείς, στο ερευνητικό πρόγραμμα PVROSION, στόχος του οποίου είναι η διερεύνηση:
    – της επίδρασης της επιταχυνόμενης DC διάβρωσης σε κρίσιμες υποδομές όπως οι αγωγοί φυσικού αερίου και οι δεξαμενές πετρελαίου, που λειτουργούν κοντά σε μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκούς σταθμούς,
    – της επίδρασης της επιταχυνόμενης DC διάβρωσης στο κέλυφος και τη μεταλλική υποδομή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, ωφελούμενα από εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα κτιρίων (BAPV) και φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα σε κτίρια (BIPV).
pvrosion

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.