εργαστήριο υψηλών τάσεων Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων High Voltage Laboratory
National Technical University Of Athens
ΔΟΚΙΜΕΣ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
highvoltages High Voltage Laboratory
National Technical University Of Athens
ΔΟΚΙΜΕΣ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
DSC_7766-HDR High Voltage Laboratory
National Technical University Of Athens
ΔΟΚΙΜΕΣ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ2021-05-12T07:20:04+00:00

Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Ε.Μ.Π.

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων υπάγεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Υποστηρίζει προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ, μεταπτυχιακά μαθήματα διδακτορικής εκπαίδευσης και Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην ευρύτερη γνωστική περιοχή των Υψηλών Τάσεων. Παράλληλα δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ηλεκτρικών δοκιμών/μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στον τομέα πιστοποιήσεων υλικών, συσκευών και διατάξεων, για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσής τους με Πρότυπα και Οδηγίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (7ο εξάμηνο, Μάθημα κορμού)

 • Παραγωγή Υψηλών Τάσεων (7ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ζ)
 • Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων (8ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ζ)

 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις (9ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ζ)

 • Εγκατάσταση, Διαχείριση & Ποιοτικός Έλεγχος Ιατρικών & Νοσοκομειακών Συστημάτων (9ο εξάμηνο, ΡΟΗ Ι)
 • Πρακτική Άσκηση (8ο εξάμηνο)

Διπλωματικές εργασίες

Ολοκληρωμένες διπλωματικές του εργαστηρίου (είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο επιλέγοντας το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου)

Προτεινόμενα νέα θέματα διπλωματικών εργασιών

 • Πειραματική συμβολή στη μελέτη συστημάτων γείωσης
 • Μελέτη συμπεριφοράς συστημάτων γείωσης με χρήση νευρωνικών δικτύων
 • Συμβολή στην αντικεραυνική προστασία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Πειραματική μελέτη συνθετικών μονωτήρων
 • Πειραματική μελέτη σε νανοέλαια
 • Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Μέτρηση και υπολογισμός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Συστήματα ποιότητας – Πιστοποίηση – Διαπίστευση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής ΗΜΜΥ (διδακτορική εκπαίδευση)
 • Εγκαταστάσεις και Δίκτυα, στο ΔΜΠΣ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”

Πεδία Έρευνας

 • Συστήματα γείωσης
 • Αντικεραυνική προστασία: Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Πλοίων
 • Μονωτήρες

 • Νανοέλαια

 • Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 • Ηλεκτροστατική εκφόρτιση

 • Μετρολογία Υψηλών Τάσεων

Δημοσιεύσεις

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο διακριβωμένο εξοπλισμό με ιχνηλασιμότητα αναγόμενη στα εθνικά και διεθνή πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρικών δοκιμών και μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Διαθέτει ανηχωϊκό θάλαμο και κλωβούς ατρωσίας (Faraday) για την ηλεκτρομαγνητική απομόνωση των δοκιμών. Οι δοκιμές / μετρήσεις πραγματοποιούνται από το πλήρως κατηρτισμένο προσωπικό του, που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και μεγάλη ερευνητική εμπειρία στον τομέα των ηλεκτρικών δοκιμών και των δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα Πρότυπα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα – Ανακοινώσεις

Νέο Βιβλίο: «Σχέδιο για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς – Οικιακές, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Απρίλιος 23rd, 2021|

Οι βασικές αρχές που διέπουν το τεχνικό σχέδιο παρουσιάζονται από τους Ιωάννη Φ. Γκόνο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Αικατερίνη Δ. Πολυκράτη, Δρ. Μηχανικό ΕΔΙΠ ΕΜΠ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ. [...]

Επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017

Φεβρουάριος 3rd, 2021|

Μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, εγκρίθηκε η Επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης Δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017. [...]

Manal M. Emara receives the IEEE Caixin Sun and Stan Grzybowski Best Student Paper Award

Σεπτέμβριος 10th, 2020|

Ph.D. student of High Voltage Laboratory NTUA, Mrs. Manal M. Emara received the IEEE Caixin Sun and Stan Grzybowski Best Student Paper Award at the 2020 IEEE International Conference o [...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.

   Go to Top