Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 • Papastamatis P.K., Paliatsos E.A., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Analysis of the ESD Reconstruction Methodology Based on Current Probe Measurements and Frequency Response Compensation for Different ESD Generators and Severity Test Levels», Electronics, Vol. 10, Issue 6, no. 728 doi:  10.3390/electronics10060728, March 2021, (This article belongs to the Special Issue Electromagnetic Interference and Compatibility, Volume II).
 • Charalambous C.A., Dimitriou A., Gonos, I.F., Papadopoulos T.A.: «Modelling and Assessment of Short-Term Electromagnetic Interference on a Railway System from Pole-to-Ground Faults on VSC-HVDC Cable Networks with Sea Electrodes», IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 57, Issue 1, pp. 121-129, January/February 2021.
 • Damianaki K.D., Christodoulou C.A., Kokalis C.C.A., Kyritsis A.C., Ellinas E.D., Vita V., Gonos I.F.: «Lightning protection of Photovoltaic Systems: computation of the developed potentials and touch voltages», Applied Sciences, Vol. 11, Issue 1, no. 337 doi: 10.3390/app11010337, January 2021, (This article belongs to the Special Issue Applications and Protections of High Voltage Power).
 • Koutras K.N., Naxakis I.A., Pyrgioti E.C., Charalampakos V.P., Gonos I.F., Antonelou A.E., Yannopoulos S.N.: «The Influence of Nanoparticles’ Conductivity and Charging on Dielectric Properties of Ester Oil Based Nanofluid», Energies, Vol. 13, Issue 24, no. 6540, doi: 10.3390/en13246540, December 2020, (This article belongs to the Special Issue “Application of Nano Materials in Power System”).
 • Androvitsaneas V.P., Damianaki K.D., Christodoulou, C.A., Gonos I.F.: «Effect of soil resistivity measurement on the safe design of grounding systems», Energies, Vol. 13, Issue 12, no. 3120, doi: 10.3390/en13123170, June 2020.
 • Kokalis C.-C.A., Tasakos T., Kontargyri V.T., Siolas G., Gonos I.F.: «Hydrophobicity classification of composite insulators based on convolutional neural networks», Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 91, art. no. 103613, May 2020.
 • Charalampakos V.P., Peppas G.D., Pyrgioti E.C., Bakandritsos Α., Polykrati A.D., Gonos I.F.: «Dielectric insulation characteristics of natural ester fluid modified by colloidal iron oxide ions and silica nanoparticles», Energies, Vol. 12, Issue 17, no. 3259, doi: 10.3390/en12173259, August 2019, (This article belongs to the Special Issue Selected Papers from 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering (ICHVE 2018)).
 • Boulas K.S, Androvitsaneas V.P, Gonos I.F., Dounias G.D, Stathopulos I.A.: «Ground Enhancing Compound Selection using Genetic Programming», International Journal of Decision Support Systems, Volume 3, Issue 3-4, (Special Issue on: Decision Support Systems in Commerce, Logistics and Transportation) 263-285, 2018.
 • Kondylis G.P., Damianaki K.D., Androvitsaneas V.P., Gonos I.F.: «Simplified Formulae Method for Estimating Wind Turbine Generators Ground Resistance», IEEE Transactions on Power Delivery, Volume 33, Issue 6, 2829-2836, December, 2018.
 • Voglitsis D., Papanikolaou N.P., Christodoulou C.A., Baros D., Gonos I.F.: «Sensitivity Analysis for the Power Quality Indices of Stand-Alone PV Systems», IEEE Acces, Volume 5, 25913-25922, 8 November, 2017, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2771527.
 • Androvitsaneas V.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Research and applications of ground enhancing compounds in grounding systems», IET Generation, Transmission and Distribution, Volume 11, Issue 13, pp. 3195-3201, September, 2017.
 • Nicolopoulou E.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Lightning shielding analysis on ships», IEEE Transactions on Transportation Electrification, Vol. 3, Issue 3, pp. 779-791, September 2017.
 • Kyritsis A.C., Voglitsis D., Papanikolaou N.P., Tselepis S., Christodoulou C.A., Gonos I.F., Kalogirou S.A.: «Evolution of PV systems in Greece and review of applicable solutions for higher penetration levels», Renewable Energy, Volume 109, pp. 487-499, August, 2017.
 • Nicolopoulou E.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Experimental investigation of the external lightning protection of ships through impulse voltage tests on a scaled down ship model», IET Science, Measurement & Technology, Vol. 10, Issue 6, pp. 855-865, November 2016.
 • Peppas G.D., Bakandritsos Α., Charalampakos V.P., Pyrgioti E.C., Tucek J., Zboril R., Gonos I.F.: «Ultrastable Natural Ester Based Nanofluids for High Voltage Insulation Applications», Applied Materials and Interfaces, Vol. 8, Issue 38, 25202-25209, September 2016.
 • Peppas G.D., Charalampakos V.P., Pyrgioti E.C., Danikas M.G., Bakandritsos Α., Gonos I.F.: «A Statistical investigation of AC breakdown voltage of nanofluids compared with mineral and natural ester oil», IET Science, Measurement & Technology, Vol. 10, Issue 6, doi: 10.1049/iet-smt.2016.0031, pp. 644-652, September 2016.
 • Androvitsaneas V.P., Alexandridis A.K., Gonos I.F., Dounias G.D., Stathopulos I.A.: «Wavelet neural network methodology for ground resistance forecasting», Electric Power Systems Research, Volume 140, pp. 288-295, November, 2016.
 • Androvitsaneas V.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Experimental Study on Transient Impedance of Grounding Rods Encased in Ground Enhancing Compounds», Electric Power Systems Research, Volume 139, pp. 109-115, October, 2016.
 • Peppas G.D., Charalampakos V.P., Pyrgioti E.C., Gonos I.F.: «Electrical and optical measurements investigation of the pre-breakdown processes in natural ester oil under different impulse voltage waveforms», IET Science, Measurement & Technology, Vol. 10, Issue 5, pp. 545-551, August 2016.
 • Christodoulou C.A., Ekonomou L., Gonos I.F., Papanikolaou N.P.: «Lightning protection of PV systems», Energy Systems, Vol. 7, Issue 3, pp. 469-482, August 2016.
 • Asimakopoulou F.Ε., Kontargyri V.T., Tsekouras G.J., Gonos I.F., Stathopulos: «Estimation of the Earth Resistance by Artificial Neural Network Model», IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 51, Issue 6, pp. 5149-5158, November/December 2015.
 • Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos: «Study on wind farm grounding system», IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 51, Issue 6, pp. 4969-4977, November/December 2015.
 • Katsivelis P.K., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Human-to-metal electrostatic discharge current measurements – Notes on the ESD current waveform», Journal of Electrostatics, Vol.77, pp. 182-190, October 2015.
 • Ztoupis I.N., Nicolopoulou E.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Karabetsos E.: «An interlaboratory comparison program on ELF electric and magnetic fields measurements performed in Greece: Second round of the scheme», Bioelectromagnetics, Vol. 36, Issue 7, pp. 544-550, October 2015.
 • Nicolopoulou E.P., Ztoupis I.N., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Karabetsos E.: «An Interlaboratory comparison Programme on Radio Frequency Electromagnetic Field Measurements: The Second Round of the Scheme», Radiation Protection Dosimetry, Vol. 164, Issue 3, pp. 316-325, April 2015.
 • Androvitsaneas V.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Artificial neural network methodology for the estimation of ground enhancing compounds resistance», IET Science, Measurement & Technology, Vol. 8, Issue 6, pp. 552-570, November 2014.
 • Christodoulou C.A., Ekonomou L., Papanikolaou N.P., Gonos I.F.: «Effect of the grounding resistance to the behaviour of high-voltage transmission lines’ surge arresters», IET Science, Measurement & Technology, Vol. 8, Issue 6, pp. 470-478, November 2014.
 • Christodoulou C.A., Papanikolaou N.P., Gonos I.F.: «Design of three-phase autonomous pv residential systems with improved power quality», IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 5, Issue 4, pp. 1027-1035, October 2014.
 • Nicolopoulou E.P., Asimakopoulou F.Ε., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Comparison of equivalent circuit models for the simulation of soil ionization», Electric Power Systems Research, Volume 113, pp. 180-187, August, 2014.
 • Gouvalas N.K., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Impact study of short-circuit calculation methods on the design of a wind farm’s grounding system», Renewable Energy, Vol. 66, pp. 25-32, June 2014.
 • Ztoupis I.N., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Uncertainty Evaluation in the Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Overhead Power Lines», Radiation Protection Dosimetry, Vol. 157, No. 1, pp. 11-21, November 2013.
 • Christodoulou C.A., Spanias C.A., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Study of the electric field around a metal oxide surge arrester: Measurement and simulation», Gaodianya Jishu/High Voltage Engineering, Vol. 39, No. 8, pp. 2014-2021, August
 • Asimakopoulou F.Ε., Tsekouras G.J., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Estimation of Seasonal Variation of Ground Resistance using Artificial Neural Networks», Electric Power Systems Research, Volume 94, Issue 1, pp. 113-121, January, 2013.
 • Asimakopoulou F.E., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Methodologies for determination of soil ionization gradient», Journal of Electrostatics, Vol.70, pp. 457-461, October 2012.
 • Nicolopoulou E.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Karabetsos E.: «Two Interlaboratory comparison Programs on EMF Measurements Performed in Greece», IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, Vol. 1, Quarter 2, pp. 50-59, 2012.
 • Christodoulou C.A., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Estimation of the Parameters of Metal Oxide Gapless Surge Arrester Equivalent Circuit Models using Genetic Algorithm», Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 10, pp. 1881-1886, October 2011.
 • Asimakopoulou F.E., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Estimation of Uncertainty Regarding Soil Breakdown Parameters», IET Science, Measurement & Technology, Vol.5, No.1, pp. 14-20, January 2011.
 • Katsivelis P.K., Psarros G.N, Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Estimation of Parameters for the Electrostatic Discharge Current Equation with Real Human Discharge Events Reference using Genetic Algorithms», Institute of Physics Publishing, Measurement, Science and Technology, Vol. 21, No. 10, pp.6, October 2010 (Paper No 10.1088/0957-0233/21/10/105703).
 • Christodoulou, C.A., Vita, V., Ekonomou, L., Chatzarakis, G.E., Stathopulos, I.A.: «Application of Powell’s optimization method to surge arrester circuit models’ parameters», Energy, Volume 35, Issue 8, August 2010, pp. 3375-3380.
 • Vita, V., Mitropoulou, A.D., Ekonomou, L., Panetsos, S., Stathopulos, I.A.: «Comparison of metal-oxide surge arresters circuit models and implementation on high-voltage transmission lines of the Hellenic network», IET Generation, Transmission and Distribution, Volume 4, Issue 7, July 2010, pp. 846-853.
 • Christodoulou, C.A., Ekonomou, L., Mitropoulou, A.D., Vita, V., Stathopulos, I.A.: «Surge arresters’ circuit models review and their application to a Hellenic 150 kV transmission line», Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 18, Issue 6, June 2010, pp. 836-849.
 • Christodoulou, C.A., Ekonomou, L., Fotis, G.P., Karampelas, P., Stathopulos, I.A.: «Parameters’ optimisation for surge arrester circuit models», IET Science, Measurement and Technology, Volume 4, Issue 2, March 2010, pp. 86-92.
 • Katsivelis P.K., Fotis G.P., Gonos I.F., Kousiouris T., Stathopulos I.A.: «Electrostatic Discharge Current Linear Approach and Circuit Design Method», Energies, Vol. 3, Issue 11, pp. 1728-1740, 2010, (doi: 10.3390/en3111728).
 • Christodoulou C.A., Ekonomou L., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Assessment of surge arrester failure rate and application studies in Hellenic high voltage transmission lines», Electric Power Systems Research, Volume 80, Issue 2, February 2010, pp. 176-183.
 • Christodoulou, C.A., Ekonomou, L., Stefanou, K.A., Fotis, G.P., Karamousantas, D.Ch., Oikonomou, D.S., Harkiolakis, N., Chatzarakis, G.E., Stathopulos, I.A.: «Life expectancy evaluation of the wood poles which support the hellenic electrical distribution network», Journal of Performance of Constructed Facilities, Volume 23, issue 5, September/October 2009, pp. 314-319.
 • Fotis G.P., Christodoulou C.A., Pippis C.D., Ekonomou L., Zafeiropoulos I., Maris T.I., Karamousantas D.C., Chatzarakis G.E., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material», Journal of the International Measurement Confederation, August 2009, Vol. 42, Issue 7, pp. 1073-
 • Christodoulou C.A., Avgerinos M.V., Ekonomou L., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the resistive leakage current in surge arresters under artificial rain test and impulse voltage subjection», IET Science, Measurement & Technology, May 2009, Vol. 3, Issue 3, pp. 256-262.
 • Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement and simulation of the electric field of high voltage suspension insulators», European Transactions on Electrical Power, Wiley, Vol. 19, Issue 3, April 2009, pp. 509-517.
 • Asimakopoulou G.E., Kontargyri V.T., Tsekouras G.J., Asimakopoulou F.E., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Artificial neural network optimisation methodology for the estimation of the critical flashover voltage on insulators», IET Science, Measurement & Technology, Vol.3, No.1, pp. 90-104, January 2009.
 • Kontargyri V.T., Plati L.N., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement and simulation of the voltage distribution and the electric field on a glass insulator string», Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 41, Issue 5, pp. 471-480, June 2008.
 • Ekonomou L., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Lightning performance assessment of Hellenic high voltage transmission lines», Electric Power Systems Research, Vol. 78, Issue 4, pp. 703-712, April
 • Kontargyri V.T., Gialketsi A.A., Tsekouras G.J., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Design of an Artificial Neural Network for the Estimation of the Flashover Voltage on Insulators», Electric Power Systems Research, Vol. 77, Issue 12, pp. 1532-1540, October 2007.
 • Fotis G.P., Rapanakis A.G., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the magnetic field radiating by electrostatic discharges during the verification of the ESD generators», Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 40, Issue 4, pp. 428-436, May 2007.
 • Ekonomou L., Gonos I.F., Iracleous D.P., Stathopulos I.A.: «Application of Artificial Neural Network Methods for the Lightning Performance Evaluation of Hellenic High Voltage Transmission Lines», Electric Power Systems Research, Vol. 77, Issue 1, pp. 55-63, January 2007.
 • Fotis G.P., Asimakopoulou F., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Applying genetic algorithms for the determination of the parameters of the electrostatic discharge current equation», Institute of Physics Publishing, Measurement, Science and Technology, 17, No. 10, pp. 2819-2827, October 2006.
 • Ekonomou L., Liatsis P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Artificial neural network based software tool for calculating the lightning performance of high voltage transmission lines», IEE Proceedings Science, Measurement and Technology, Vol. 153, No. 5, pp. 188-193, September 2006.
 • Gonos I.F.: «Experimental study of transient behaviour of grounding grids using scale models», Institute of Physics Publishing, Measurement, Science and Technology, 17, No. 7, pp. 2022-2226, July 2006.
 • Fotis G.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Determination of the Discharge Current Equation Parameters of ESD using Genetic Algorithms», IEE, Electronics Letters, 42, Issue. 14, pp. 797-799, July 2006.
 • Fotis G.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the electric field radiating by electrostatic discharges», Institute of Physics Publishing, Measurement, Science and Technology, 17, No. 6, pp. 1292-1298, June 2006.
 • Ekonomou L., Iracleous D.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «An Optimal Design Method for Improving the Lightning Performance of Overhead High Voltage Transmission Lines», Electric Power Systems Research, Vol 76, Issue 6-7, 493-499, April 2006.
 • 55 Gonos I.F., Virirakis K.I., Mastorakis N.E., Swamy M.N.S.: «Evolutionary Design of 2-Dimensional Recursive Filters via the Computer Language GENETICA», IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, Part II, Vol. 53, No. 4, pp. 254-258, April 2006.
 • Fotis G.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Measurement of the magnetic field radiating by electrostatic discharges using commercial ESD generators», Journal of the International Measurement Confederation, 39, Issue 2, 2006, pp. 137-146.
 • Gialketsi A.A., Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Estimation of the Flashover Voltage on Insulators using Artificial Neural Networks», WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Vol. 4, Issue 5, pp. 1318-1322, May 2005.
 • Ekonomou L., Iracleous D.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Lightning Performance Identification of High Voltage Transmission Lines using Artificial Neural Networks», Engineering Intelligent System, Vol. 13, No. 3, September 2005, pp. 219-223.
 • Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Estimation of Multi-Layer Soil Parameters using Genetic Algorithms», IEEE Transactions on Power Delivery, 20, No. 1, pp. 100-106, Jan. 2005.
 • Korovesis F., Vokas G.A., Gonos I.F., Topalis F.V.: «Influence of Large Scale Installation of Energy Saving Lamps on the Line Voltage Distortion of a Weak Network Supplied by Photovoltaic Station», IEEE Transactions on Power Delivery, 19, No. 4, pp. 1787-1793, Oct. 2004.
 • Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Soil Ionization under Lightning Impulse Voltages», IEE Proceedings Science, Measurement and Technology, 151, No. 5, pp. 343-346, Sept. 2004.
 • Fotis G.P., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «A Current Measurement Procedure for the ESD Generators according to the EN 61000-4-2», WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Vol. 3, Issue 5, pp. 1353-1357, July 2004.
 • Kontargyri V.T., Gonos I.F., Ilia N.C., Stathopulos I.A.: «Simulation of the Electric Field on Composite Insulators Using the Finite Elements Method», WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Vol. 3, Issue 5, pp. 1318-1322, July 2004.
 • Gonos I.F., Antoniou G.E.: «Separating two-Dimensional all-Zero Polynomials using Genetic Algorithms», International Journal of Computer Research, Vol 12, No. 2, pp. 223-231, 2003.
 • Mastorakis N.E., Gonos I.F., Swamy M.N.S.: «Stability of Multidimensional Systems using Genetic Algorithms», IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part I, 50, No. 7, pp. 962-965, July 2003.
 • Mastorakis N.E., Gonos I.F., Swamy M.N.S.: «Design of 2-Dimensional Recursive Filters using Genetic Algorithms», IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, Part I, Vol. 50, No. 5, pp. 634-639, May 2003.
 • Gonos I.F., Ekonomou L., Topalis F.V., Stathopulos I.A.: «Probability of Backflashover in Transmission Lines due to Lightning Strokes», Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 25, No. 2, pp. 107-111, February 2003.
 • Gonos I.F., Mastorakis N.E., Swamy M.N.S.: «A Genetic Algorithm Approach to the Problem of Factorization of General Multidimensional Polynomials», IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, Part I, Vol. 50, No. 1, pp. 16-22, January 2003.
 • Topalis F.V., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Insulation properties of composite dielectric arrangements», International Journal of Power and Energy Systems, Vol. 22, No. 3, pp. 146-149, 2002.
 • Gonos I.F., Topalis F.V., Stathopulos I.A.: «A Model for the Flashover Process on non-uniformly Polluted Insulators», International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 22, No. 3, 2002, pp. 137-141.
 • Gonos I.F., Leontides N., Topalis F.V., Stathopulos I.A.: «Analysis and Design of Impulse Current Generators», WSEAS Transactions on Circuits, Vol. 1, Issue 1, pp. 38-43, 2002.
 • Gonos I.F., Topalis F.V., Stathopulos I.A.: «A genetic algorithm approach to the modelling of polluted insulators», IEE Proceedings Generation, Transmission and Distribution, Vol. 149, No. 3, pp. 373-376, May 2002.
 • Topalis F.V., Gonos I.F., Vokas G.A.: «Arbitrary Waveform Generator for Harmonic Distortion Tests on Compact Fluorescent Lamps», Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 30/4, pp. 257-267, 2001.
 • Topalis F.V., Gonos I.F., Stathopulos I.A.: «Dielectric Behaviour of Polluted Porcelain Insulators», IEE Proceedings Generation, Transmission and Distribution, Vol. 148, No. 4, pp. 269-274, July 2001.
 • Suflis S.A., Gonos I.F., Topalis F.V.: «Computation Methods in Simulation of the Dielectric Behaviour of Non-Uniformly Polluted Insulators», Journal of System Analysis Modelling Simulation, Vol. 38, No. 2, pp. 249-263, 2000.
 • Kanellias A.A., Gonos I.F., Topalis F.V., Bourkas P.D., Stathopulos I.A.: «Emission of Electromagnetic Radiation and Ionisation Phenomena in Inhomogeneous Fields in Air under Lightning Impulse Voltages», Physics Letters A, Vol. 272, Issues 1-2, pp. 93-100, 2000.
 • Topalis F.V., Stathopulos I.A.: «Computer Evaluation of High Voltage Measuring Circuit Response Characteristics», Int. J. of Energy Systems, Vol. 12, No. 2, pp. 56-60, 1992. (Η αρχική παρουσίασή της έγινε στο συνέδριο “Ιdentification ModellingandSimulation», Παρίσι, 1987, πρακτικά του συνεδρίου σσ. 28-32.)
 • Bourkas P.D., Machias A.V., Stathopulos I.A., Topalis F.V.: «No-Load Medium Voltage Switches Design for Industrial Applications», Int. J. of Energy Systems, Vol.12, No. 1, pp. 45-49, 1992. (Η αρχική παρουσίασή της έγινε στο συνέδριο “High Technology in thw Power Industry”, Valencia, 1989, πρακτικά του συνεδρίου, σσ. 635-639.)
 • Dervos C., Bourkas P.D., Kayafas E.A., Stathopulos I.A.: «Enhanced Partial Discharges due to Temperature Increase in the Combined System of a Solid-liquid Dielectric», IEEE Transactions on Electrical Insulation, Vol. 25, No. 3, pp. 469-474, 1990.
 • Stathopulos I.A., Burkas P.D., Katsambekis Th.: «Man in a Power Frequency Electric Field», Int. J. of Energy Systems, Vol. 10, No. 2, pp. 99-102, 1990. (Στο συνέδριο “High Technology in the Power Industry», Lugano, 1987, πρακτικά του συνεδρίου, σσ. 6-8, έγινε προκαταρκτική παρουσίαση ελαφρώς διαφορετικής μορφής της, υπό τον τίτλο “Man in a 50 Hz Electric Field”.)
 • Bourkas P.D., Stathopulos I.A., Topalis F.V.: «Breakdown of the Pressboard-Oil nsulation Under Repeated Stress by Impulse Voltages», Int. J. of Energy Systems, Vol. 10, No. 1, pp. 24-27, 1990. (Στο συνέδριο “High Technology in the Power Industry», Lugano, 1987, πρακτικά του συνεδρίου, σσ. 68-71, έγινε- στη γερμανική γλώσσα- προκαταρκτική παρουσίαση ελαφρώς διαφορετικής μορφής της, υπό τον ίδιο τίτλο.)
 • Stathopulos I.A.: «Experimental and Theoretical Investigations on the Puncture of Porcelain Insulators in Air», Int. J. of Energy Systems, Vol. 10, No. 1, pp. 11-13, 1990. (Στο συνέδριο “High Technology in the Power Industry», Lugano, 1987, πρακτικά του συνεδρίου, σσ. 77-79, έγινε προκαταρκτική παρουσίαση ελαφρώς διαφορετικής μορφής της, υπό τον ίδιο τίτλο.)
 • Bourkas P.D., Kayafas E.A., Dervos C., Stathopulos I.A.: «Eine moegliche Erklaerung der Glimmentladungen in festen Isolierstoffen», ETZ Archiv, Bd. 11, H. 5, S. 163-166, 1989.
 • Atsonios G., Katsibokis G., Panos G., Stathopulos I.A.: «Salt Fog Tests on Pin Type Insulators in the PPC Research Center», Int. J. of Energy Systems, Vol. 9, No. 3, pp. 142-146, 1989. (Στο συνέδριο “High Technology in the Power Industry», Lugano, 1987, πρακτικά του συνεδρίου, σσ. 72-76, έγινε προκαταρκτική παρουσίαση ελαφρώς διαφορετικής μορφής της, υπό τον ίδιο τίτλο.)
 • Bourkas P.D., Kayafas E.A., Stathopulos I.A.: «Entwicklung der Teilentladungen an der Isolation Hartpapier in Transformatorenoel unter Stossspannungsbeanspruchung», Elektrotechnik und Informationstechnik, 106. Jg., H. 2, S. 62-66, 1989.
 • Stathopulos I.A., Topalis F.V.: «Sensitivity of Switching Impulse Strength Evaluation to the Application of the Charge Simulation Method», Int. J. of Modelling and Simulation, Vol. 8, No.4, pp. 134-138, 1988.
 • Bourkas P.D., Kayafas E.A., Stathopulos I.A.: «Unterscheidung zwischen inneren und aeusseren Teilentladungen an der Isolation ‘Hartpapier in Transformatorenoel’ unter Stosspannungsbeanspruchung». Elektrotechnik und Informationstechnik, 105. Jg., H. 2, S. 89-91, 1988.
 • Bourkas P.D., Kayafas E.A., Stathopulos I.A.: «Gleitentladungsunter-suchungen am Modell eines Mehrstoffdielektrikums». Modelling, Simulation & Control, A, Vol. 18, No. 2, pp. 1-12, 1988.
 • Bourkas P.D., Kayafas E.A., Stathopulos I.A., Topalis F.V.: «Ein mathematisches Modell zu Berechnung von Jochen aus ueblichem Transformatorenblech zwecks Messung von hohen Gleichstroemen». Modelling, Simulation & Control, A, Vol. 18, No. 1, pp. 31-40, 1988.
 • Stathopulos I.A.: «Switching Impulse Strength of the ‘Conductor – Crossarm’ Arrangement». Int. J. of Energy Systems, Vol. 4, No. 1, pp. 12-15, 1984.
 • Stathopulos Ι.A.: «Entladungseinsatz bei Dreielektrodensystemen». ETZ-a, Bd. 97, H. 11, S. 681-683, 1976.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.