Ανακοινώσεις σε ομάδες εργασίας

  • I.A.Stathopulos: «Dreielektrodensysteme bei hoher Gleichspannung». DFG Arbeitsgruppe «Feldberechnung in der Hochspannungstechnik», Stuttgart, 1976.
  • I.A.Stathopulos: «Rechnerische und experimentelle Untersuchungen an Drei-Elektrodensystemen». DFG Arbeitsgruppe «Feldberechnung in der Hochspannungstechnik», Muenchen, 1977.
  • I.A.Stathopulos: «Drei-Elektrodensysteme bei hoher Gleichspannung». DFG Arbeitsgruppe «Feldberechnung in der Hochspannungstechnik», Hannover, 1978.
  • P.N.Nikolopoulos and I.A.Stathopulos: «Some Remarks on the Puncture of Porcelain Insulators». CIGRE WG 33-80 (WG03)…IWD, Dijon, 1980.
  • I.A.Stathopulos and P.N.Nikolopoulos: «Evaluation of Switching Impulse Strength». CIGRE WG 33-82 (WG03)…IWD, Pugnochiuso, 1982.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.