Άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες

  • Ι.Α.Σταθόπουλος: «Αντικεραυνική προστασία», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 19: Τεχνολογία και Πληροφορική, Εκδοτική Αθηνών, σσ. 49-50, Αθήνα, 1994.
  • Ι.Α.Σταθόπουλος: «Τεχνολογία υψηλών τάσεων», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 19: Τεχνολογία και Πληροφορική, Εκδοτική Αθηνών, σσ. 385-386, Αθήνα, 1994.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.