ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο διακριβωμένο εξοπλισμό με ιχνηλασιμότητα αναγόμενη στα εθνικά και διεθνή πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρικών δοκιμών και μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Διαθέτει ανηχωϊκό θάλαμο και κλωβούς ατρωσίας (Faraday) για την ηλεκτρομαγνητική απομόνωση των δοκιμών. Οι δοκιμές / μετρήσεις πραγματοποιούνται από το πλήρως κατηρτισμένο προσωπικό του, που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και μεγάλη ερευνητική εμπειρία στον τομέα των ηλεκτρικών δοκιμών και των δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα Πρότυπα.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.