Διακριβώσεις

2021-04-05T11:08:39+00:00

Διακριβώσεις Γεννήτριες ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων (ESD) Γεννήτριες γρήγορων ηλεκτρικών διαταραχών (burst generators)  Γεννήτριες κρουστικών υπερτάσεων/υπερεντάσεων (su [...]

Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ατρωσίας εξοπλισμού

2021-04-27T11:41:43+00:00

Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ατρωσίας εξοπλισμού Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο έχει διευρύνει το πεδίο του στον τομέα των δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής [...]

Ηλεκτρικές δοκιμές / μετρήσεις

2021-04-26T15:19:08+00:00

Ηλεκτρικές δοκιμές/μετρήσεις ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους H μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφου [...]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2020-11-30T11:22:40+00:00

Ερευνητικές δραστηριότητες Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν τα εξής γνωστικά αντικείμενα της περιοχής των Υψηλών Τάσεων: Κεραυνός - Αντικεραυνική πρ [...]

Go to Top