Οι βασικές αρχές που διέπουν το τεχνικό σχέδιο παρουσιάζονται από τους Ιωάννη Φ. Γκόνο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Αικατερίνη Δ. Πολυκράτη, Δρ. Μηχανικό ΕΔΙΠ ΕΜΠ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ.

Η έκδοση αποσκοπεί να καλύψει για πρώτη φορά, τις αλλαγές που επέφερε στη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60364:2020, εισάγοντας και τα νέα σύμβολα του Προτύπου IEC 60617:2018 DB. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο ως προς την ανάλυση όσο και ως προς την εφαρμογή των νέων συμβόλων και απαιτήσεων.

Περιεχόμενα και Ξεφύλλισμα: https://www.tziola.gr/…/sxedio-gia-ilektrologous…/