Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το 7ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας (11 και 12 Μαΐου 2018) στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://metrologia2018.ece.ntua.gr/  Ιωάννης Φ. Γκόνος (Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής)