ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Είναι ένα από τα παλαιότερα Εργαστήρια του Πολυτεχνείου, αλλά και της Σχολής ΗΜΜΥ, με ιστορία πάνω από 100 χρόνια. Θεωρείται ο διάδοχος του «Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου», το οποίο ιδρύθηκε στις 14.08.1911 (Νόμος 3903, ΦΕΚ 229/1911, με σκοπό τον έλεγχο των γνωμόνων ηλεκτρικού και φωταερίου και την πειραματική κατάρτιση των σπουδαστών) και αποτέλεσε τον πρόδρομο όλων των εργαστηρίων της Σχολής ΗΜΜΥ. Λειτουργεί τυπικά από το 1946 (ΦΕΚ 375/1946) με την ίδρυση της έκτακτης έδρας «Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων». Με το Β.Δ. 132/62 (ΦΕΚ 32/1962) θεσμοθετήθηκε ως «Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων». Με το Β.Δ. 663/67 (ΦΕΚ 206/1967) θεσμοθετήθηκε το «Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων». Τέλος, με το Π.Δ. 237/73 (ΦΕΚ 208/1973) η ονομασία μετατράπηκε σε «Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων», ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.