Μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, εγκρίθηκε η Επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης Δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.