ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Από το 2008 το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, για πλήθος ηλεκτρικών δοκιμών / μετρήσεων, δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και για διεξαγωγή διακριβώσεων (σε γεννήτριες ESD, burst, surge, κ.λπ.), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσής (ΕΠΕΔ) του.

ISO 9001_2015_VALID UNTIL 2023

Το Εργαστήριο είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ISO 9001 από το 2000, για σχεδιασμό και διεξαγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών δοκιμών και μετρήσεων.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.